Ομαδικά Ασφαλιστήρια : Οφέλη για τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους.

Άνω του 50% των εταιρειών πανευρωπαϊκά συνάπτουν ομαδικά ασφαλιστήρια για τους εργαζόμενους τους αφού εκτός από μεγάλα φορολογικά κίνητρα απολαμβάνουν αυξημένη αποδοτικότητα στην εργασία . Ακόμη και σήμερα που λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης πολλές επιχειρήσεις έχουν περικόψει κάθε είδους παροχής προς τους εργαζομένους  τους όπως παροχή αυτοκινήτου , κινητού τηλεφώνου και εξόδων μετακίνησης, εντούτοις τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα είναι τα τελευταία και σε ορισμένες δεν περικόπτονται . Συνήθως στα ομαδικά ασφαλιστήρια δεν απαιτούνται αποδεικτικά ασφαλισιμότητας πράγμα που απλουστεύει πολύ την όλη διαδικασία ενώ με ένα πολύ μικρό επιπλέον κόστος μπορεί ο εργαζόμενος να εντάξει και τα μέλη της οικογενείας  του.

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια μπορούν να είναι είτε ασφαλιστήρια υγείας, είτε συνταξιοδοτικά είτε μικτά  προγράμματα. Από την πλευρά της επιχείρησης τα φορολογικά κίνητρα που παρέχουν τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι πολλά . Αντίθετα με τα ατομικά ασφαλιστήρια για τα οποία στην Ελλάδα έχουν αδίκως καταργηθεί όλες οι φοροαπαλλαγές , τα ομαδικά ασφαλιστήρια σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4172/2013 απαλλάσσονται το 100% των ασφαλίστρων που καταβάλλονται από τον εργοδότη ή τον εργαζόμενο για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητας μέχρι του ποσού των 1500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο, ποσό υπεραρκετό αν αναλογιστεί κανείς ότι τα ομαδικά ασφαλιστήρια έχουν συν τις άλλοις και μειωμένο κόστος σε σχέση με τα ατομικά.

Επιπλέον για τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια συνταξιοδότησης το φορολογικό όφελος για τον εργαζόμενο είναι πολύ μεγάλο αφού σε περίπτωση που λάβει κάποιο bonus από την επιχείρηση ως ανταμοιβή θα φορολογηθεί με τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή που έχει ο εργαζόμενος που μπορεί να φτάσει και το 49% ενώ σε αντίθετη περίπτωση εάν η επιχείρηση δώσει το παραπάνω bonus μορφή ενός αποταμιευτικού προγράμματος τότε εάν ο εργαζόμενος το εισπράξει στη λήξη του θα φορολογηθεί με 10% για τα πρώτα 40.000 ευρώ και 20% για το επιπλέον ποσό. Αν το σπάσει πρόωρα θα φορολογηθεί με 15% και 30% αντίστοιχα, ποσοστά σαφώς χαμηλότερα με την εκάστοτε φορολογική κλίμακά του. Έτσι συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρόλη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε υπάρχουν ακόμη επιχειρήσεις που είναι κερδοφόρες και θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα παραπάνω κίνητρα για τη σύναψη ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου .

 

Η ΕΡΓΟΒΑΣ Α.Ε – Μεσίτες Ασφαλειών έχοντας έναν ικανοποιητικό αριθμό πελατών ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων μπορεί μέσα από τα έμπειρα στελέχη της να ενημερώσει και να εκδόσει μία πλήρη οικονομική προσφορά αναλύοντας τα οικονομικά οφέλη που θα εισπράξει και ο επιχειρηματίας αλλά και οι εργαζόμενοί του.

Καλέστε μας!