Έρευνα της HSBC για το ασφαλιστικό σύστημα της Ευρώπης: Μόνο 1 στα 3 άτομα θα έχει μία άνετη συνταξιοδότηση.

Μελέτη της HSBC που έχει γίνει σε 16 χώρες και 18.000 άτομα καταδεικνύει ότι μόνο ένα στα τρία άτομα θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί άνετα στηριζόμενος μόνο στο δημόσιο τομέα. Βάσει της πορείας των αποταμιεύσεων τους για την σύνταξη μόνο το 34% πιστεύει ότι θα έχει μία οικονομική άνεση όταν συνταξιοδοτηθεί . Τέλος το 58% των ατόμων αυτών έχει εδραιώσει στη συνείδησή του ότι σε κάποιο βαθμό θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται και μετά το πέρας της ηλικίας συνταξιοδότησης για να μπορέσει να έχει μία αξιοπρεπή ζωή. Σε όλα τα παραπάνω βασικός παράγοντας είναι τα συνεχιζόμενα χαμηλά επιτόκια που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το κάθε παραγωγικό άτομα θα πρέπει να εργαστεί περισσότερο καιρό για να μπορέσει να έχει μία άνετη συνταξιοδότηση. Τέλος πολύ σημαντικό για την ασφαλιστική βιομηχανία είναι ότι το 47% δηλαδή οι μισοί περίπου  είναι διατεθειμένοι να μεταφέρουν τους αποταμιευτικούς τους λογαριασμούς σε επενδυτικούς υψηλότερων επιτοκίων και ρίσκου για να μπορέσουν να επιτύχουν μεγαλύτερες αποδόσεις.

 

Η έρευνα της HSBC κατέδειξε τέσσερα πρακτικά βήματα που μας εξασφαλίζουν την οικονομική ευημερία στην περίοδο της συνταξιοδότησης:

  • Να είστε ρεαλιστικοί για τη σύνταξή σας, σιγουρευτείτε ότι είστε καλά προετοιμασμένοι για μια μακρά και άνετη περίοδο σύνταξης αρχίζοντας να αποταμιεύετε νωρίτερα και μεγαλύτερα ποσά. Λάβετε υπόψη πιθανά έξοδα που σχετίζονται με την υγεία όταν καταρτίζετε το πλάνο για τη σύνταξή σας.
  • Σκεφτείτε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης εξισορροπώντας τους τρόπους με τους οποίους επενδύετε για τη σύνταξή προκειμένου να επιτύχετε διασπορά κινδύνου και μεγάλες αποδόσεις.
  • Προετοιμαστείτε για το αναπάντεχο που μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη χρηματοδότηση της σύνταξής σας. Συμπεριλάβετε τα χειρότερα πιθανά σενάρια στα σχέδιά σας για τη σύνταξη και αναζητήστε μέσα από ασφαλιστικά προγράμματα μία προστασία για αυτά τα σενάρια.
  • Εκμεταλλευτείτε την τεχνολογία για να σχεδιάσετε τη σύνταξη πιο εύκολα. Ζητήστε επαγγελματική υποστήριξη .

 

Καταληκτικά εδώ στην ΕΡΓΟΒΑΣ Α.Ε – Μεσίτες Ασφαλειών μέσα από την μακρόχρονη εμπειρία μας σε κάθε περίπτωση αναπάντεχου γεγονότος έχουμε όλα τα τεχνολογικά μέσα και την τεχνογνωσία να σας καταδείξουμε τα κατάλληλα προϊόντα μέσα από τα οποία θα θωρακίσετε το μελλοντικό σας εισόδημα και θα εξασφαλίσετε τις απαραίτητες χρηματοροές για μία υγιειή και αξιοπρεπή συνταξιοδότηση.

Καλέστε μας!